Giới thiệu
Trung Tâm Anh Ngữ Hội Việt Mỹ (VUS)
Tên khách hàng:
Tên công trình:
Trung Tâm Anh Ngữ Hội Việt Mỹ
Địa chỉ:
189 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM.
Quy mô:
Công việc chính:
Sản phẩm:
Vật liệu thi công:
Tổng trị giá:
Thời gian hoàn thành:
Đầu năm 2010
Thiết kế:
Người thực hiện:
Nhiếp ảnh gia:
Giới thiệu tổng quan:
Công trình tòa nhà Trụ sở chính của Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) được Giaviet Interior thực hiện thi công nội thất vào cuối 2009 – đầu 2010. Tòa nhà được đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2010.
Tất cả