Giới thiệu
Resort Sông Giá
Tên khách hàng:
Liên kết đầu tư tại nước ngoài giữa tập đoàn Mibaek và Công Ty Amco – công ty xây dựng hàng đầu Hàn Quốc – tại Sông Giá, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam.
Tên công trình:
Resort Sông Giá
Địa chỉ:
Hải Phòng
Quy mô:
Công việc chính:
Đồ gỗ trang trí nội thất
Sản phẩm:
cửa đi, tủ âm tường, cửa sổ lá sách, kệ bếp, tủ áo, lam cửa sổ, lam trang trí tường … cho khu Resort Sông Giá, trong đó có Clubhouse
Vật liệu thi công:
Tổng trị giá:
Thời gian hoàn thành:
Thiết kế:
Người thực hiện:
Nhiếp ảnh gia:
Giới thiệu tổng quan:
Tổ hợp khu nghỉ dưỡng Sông Giá (Resort Song Gia Complex) là dự án liên kết đầu tư tại nước ngoài giữa tập đoàn Mibaek và Công Ty Amco – công ty xây dựng hàng đầu Hàn Quốc – tại Sông Giá, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam. Giaviet Interior vừa mới thực hiện xong một số hạng mục đồ gỗ trang trí nội thất như cửa đi, tủ âm tường, cửa sổ lá sách, kệ bếp, tủ áo, lam cửa sổ, lam trang trí tường … cho khu Resort Sông Giá, trong đó có Clubhouse
Tất cả