Giới thiệu
Nhà Bác Sĩ Minh
Tên khách hàng:
Nhà Bác Sĩ Minh
Tên công trình:
Nhà Bác Sĩ Minh
Địa chỉ:
70 đường số 8, Khu phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Quy mô:
kệ bếp, cửa đi, phòng làm việc và tủ áo
Công việc chính:
Sản phẩm:
Vật liệu thi công:
Tổng trị giá:
Thời gian hoàn thành:
Thiết kế:
Người thực hiện:
Nhiếp ảnh gia:
Giới thiệu tổng quan:
Tất cả