Archive for the ‘SIS (TRUONG QUOC TE SINGAPORE)’ Category

Là một thành viên của Tập đoàn giáo dục quốc tế Kinderworld, Trường SIS được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, tại Khu đô thị mới Trung Sơn. Giaviet Interior thực hiện nội thất toàn bộ khu vực văn phòng với rất nhiều phòng chức năng, từ phòng HIệu trưởng, Phó Hiệu Trưởng, Trưởng bộ môn, Hành chánh, Kế toán, Quỹ, phòng họp, phòng thí nghiệm đến phòng y tế. Với một khối lượng công việc khá là đồ sộ, nhưng chúng tôi được yêu cầu thực hiện chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng, kể cả thời gian thiết kế, để kịp ngày khai giảng cho các em học sinh. Chủ đầu tư cũng hết sức hợp tác, chúng tôi chọn phương án làm cuốn chiếu, nghĩa là thiết kế đến đâu thi công đến đó. Sau cùng, công trình hoàn thành đúng hạn trong sự hài lòng của chủ đầu tư.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Là một thành viên của Tập đoàn giáo dục quốc tế Kinderworld, Trường SIS được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, tại Khu đô thị mới Trung Sơn. Giaviet Interior thực hiện nội thất toàn bộ khu vực văn phòng với rất nhiều phòng chức năng, từ phòng HIệu trưởng, Phó Hiệu Trưởng, Trưởng bộ môn, Hành chánh, Kế toán, Quỹ, phòng họp, phòng thí nghiệm đến phòng y tế. Với một khối lượng công việc khá là đồ sộ, nhưng chúng tôi được yêu cầu thực hiện chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng, kể cả thời gian thiết kế, để kịp ngày khai giảng cho các em học sinh. Chủ đầu tư cũng hết sức hợp tác, chúng tôi chọn phương án làm cuốn chiếu, nghĩa là thiết kế đến đâu thi công đến đó. Sau cùng, công trình hoàn thành đúng hạn trong sự hài lòng của chủ đầu tư.


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket